روش صحیح مسواک زدن

روش صحیح مسواک زدن

باید بدانیم مسواک به خودی خود معجزه نمیکند بلکه مهم  درست مسواک زدن است.

مسواک زدن صحیح و کامل حداقل 2 تا 3 دقیقه طول می کشد. قبل از شروع مسواک زدن باید از پاگیزه و سالم بودن مسواک خود اطمینان داشته باشید. به مقدار کافی خمیر دندان روی مسواک قراردهید . سپس دهان را با آب خیس می کنیم تا خمیر دندان بهتر عمل کند.

1

ابتدا از سطح جونده ی دندان ها شروع کنید که با حرکت رفت و برگشت روی سطح جونده، شیارهای موجود بر روی دندان تمیز می شوند.

 2

حالا سطوح خارجی دندانهای 
پایینو سپس بالا  را مسواک بزنید . 


بدینصورت که مسواک را با زاویه 45 درجه بر روی خط لثه قرار داده و با دور کردن از خط لثه بر روی دندان کشیده و یا به صورت پیچشی حرکت دهید. (یعنی ازلثه به سمت دندان بصورت چرخشی)
به عبارتي ميشود گفت از لثه به سمت دندان جارو كنيد.  

 

 


بعد از آن سطوح داخلی دندان های بالا و سپس  پایین را به همان شيوه قبلی مسواک بزنید.
3

حالا به آرامی سطوح خارجی و داخلی هر یک از دندان ها را باحرکت لرزشی عقب - جلو مسواک بزنید. 
 

 4

برای پاک کردن باکتری ها و داشتن نفس خوشبوتر، به آرامی سطح زبان را مسواک بزنید.

 

 

 

حامی سلامت /کارت دندانپزشکی

نمايش تصادفي

جستجوي آگهي